هیچ چیز بهتر از حقیقت نیست

 
به قلم : دریا - ساعت ٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٢/٩
 

 

 

تقديم به عزيزترين عزيزم

خدايا از او چه بگويم....چطور از او بنویسم .....

خدايم بهتره كه فقط تو را شكر كنم كه او را دارم..........

خدايا شكر كه به من لب دادی......

لبی كه با آن بتوانم حرف (ميم ) را زمزمه كنم...............

خدايا شكر كه به من ياد دادی.....

با لبهايم بگويم من او را دوست دارم.........

خدايا شكر كه به لبهايم قدرت بوسيدن دادی.......

قدرتی كه روی ماهش را بوسه باران كنم.........

خدايا شكر كه من را از او آفريدی.....

ودريايی از عشقش را در دلم نهادی.......

خدايم شكرت ميكنم و با تمام نعمتهايی كه به لبهايم دادی......

همراه با بوسه ايی ميگويم

 

ميلادت مبارك مادرم

 

                                                             دريـــای تـــو ۱/۲/۱۳۸۴


 
comment گلهای هدیه شده ()