هیچ چیز بهتر از حقیقت نیست

 
به قلم : دریا - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٥
 
سلام به تو
که منو تنها نمیزاری
اما خودت رو تنها حس میکنی
بیا با هم این آهنگ رو گوش کنیم
**********************

شوق سفر نداشتي قصد گذر نداشتی
من با تو زنده بودم اما خبر نداشتي
اما خبر نداشتي
رفتي و توي قلبم یاد تو جا گذاشتي
روي تموم حرفات يك دفعه پا گذاشتي
يك دفعه پا گذاشتي

بي تو كدوم ستاره پا به شبم بذاره
ابر كدوم آسمون رو تشنگيم بباره
بي تو چه مونده با من جز يه صداي خسته
جز يه نگاه خاموش جز يه دل شكسته
جز يه دل شكسته

بال و پرم بودي خبر نداشتي
تاج سرم بودي خبر نداشتي
سايه به سايه هر طرف كه بودم
همسفرم بودي خبر نداشتي
بال و پرم بودي خبر نداشتي
تاج سرم بودي خبر نداشتي
سايه به سايه هر طرف كه بودم
همسفرم بودي خبر نداشتي
پر زدي و نديدي بال سفر نداشتم
گفتي رها شو اما من ديگه پر نداشتم
كوه غم و رو شونم ديدي و بر نداشتي
من با تو زنده بودم اما خبر نداشتي
اما خبر نداشتي

************************

 
با هم بشنویم
 
 

 
comment گلهای هدیه شده ()