هیچ چیز بهتر از حقیقت نیست

شامراد
به قلم : دریا - ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱۳
 

قلب سلام سلام قلب
قلب خوبین همگی قلب

*********************
شامراد

 

شامراد ه  شاپری
شاپری ه قصه اون


شاپری دلش یه شامراد  میخواست
یه شامراد که دلش دریایی باشه
بتونه شاپری رو همراهی کنه


روزگارانی گذشت


گشت
گشت
و
گشت
شامراد رو پیدا نکرد
ناراحت


اما
اما

و

اما یه روزی که شاپری ه قصه اون  دلش خیلی خسته بود
 
یه پیامی رو شنید نیشخند

با چشمای رنگ شده اش مژه
شامراد این قصه رو دید قلب


شامرادی مهربون
شامرادی خوش زبون

 

 

شامرادی که دلش پرپر میکرد
پره  پرواز میخواست

شاپری رو  برا  پرواز میخواست
برا همیاری و همراهی میخواست

شامراد و شاپری هر دوشون شاعر بودن
هر دوشون شا زاده بودن


شامراد  پری ه قصه  ها  رو میخواست
شاپری  مراد ه دلشو رو میخواست


هر دوشون جفت شدن  جور شدن
تو این قصه و اون قصه
قلب هردوشون شاد شدن قلب

نیشخندقلبنیشخندقلبنیشخند

چشمک

 

دریا مهر ماه  87


 
comment گلهای هدیه شده ()